català - español - english

Serveis d’Inversió

- Elaborem una proposta d’inversió adaptada a cada un dels nostres clients

Inversions

Hipoteca Privada

Capital privado

- Inversió d’alta rendibilitat.

- Operacions basades en garantia Hipotecaria.

- Finançament a un màxim del 35% del valor del immoble a Catalunya, Madrid i Balears. Un 30% a la resta d’Espanya.

- A poblacions de més de 10.000 habitants.

- Els terminis d’operacions son de 1 a 10 anys.

- Procediment registrat segons el procediment Notarial.

- Som una empresa acreditada per el Ministeri en la intermediació y atorgament de crèdits.

Compra de Cartera Bancària

Cartera Bancaria

- Oportunitat d’inversió. Ara és el moment.

- La situació actual del Sistema Bancari permet l’accés a la compraventa de Carteres de Préstecs.

- En aquests moments, la reestructuració de les entitats Espanyoles genera oportunitats d’inversió que poden generar una ràtio d’inversió molt interessant.

- Després de la compra, es gestiona la venta de les Finques a un import molt competitiu en relació al preu de mercat, fet que ens permet mantenir bon marge de rendibilitat.

Projectes Empresarials

Proyectos empresariales

- Empreses rentables i amb projecció.

- Financem:

El teixit empresarial del nostre entorn que està reforçant el mercat d’exportació i desenvolupant projectes innovadors. Per avançar necessita el finançament que nosaltres podem aportar com a inversors privats a canvi d’una bona rendibilitat avalada per solvents comptes d’explotació.

- Participem com a accionistes:

Entrem com a accionistes dins de Empreses Rendibles i amb projecció però que tenen una mancança de recursos propis, es troben en situacions que generen tensions de Tresoreria i amb dificultats per seguir amb el seus plans d’expansió i creiexement.

Rentes de lloguer

Rentas

- Rendes garantides.

- Inversió en actius immobiliaris que garanteixen rendes provinents de contractes de lloguer.

- Edificis d’oficines.

- Locals comercials amb llogaters Prime.

- Grans superfícies amb contractes a 25 anys.

- Industrial: Parc logístic corresponent a una Empresa Prime amb contracte a 20/25 anys.

Obres d'Art

Arte

- Producte Innovador.

- Les obres d’Art son un actiu de gran valor. Son una bona garantia com a base d’una operació hipotecaria.

- Hipoteques que no superen el 20% del valor de la obra.

- Sobre obres amb possibilitat de venta en el mercat internacional.

- Oferim preferència de compra als nostres inversors sobre les obres.

Gestió patrimonial

patrimonioQuintana & Asociados ® - C/ Cor de María, 2. Ent. 1ª. 17002 Girona- Tl. + 34 972 48 72 22 - Fx. + 34 972 48 42 48 - info@quintanayasociados.es