HipoteQA PRIVADA

TIN 8,51%
Quan el banc no et finança

Hipotecas sin gastos

0€

Despeses de notaria

0€

Despeses de gestoria

0€

Despeses de registre

0€

Despeses de taxació*

Per quan no aconsegueixes finançament bancari

Els beneficis de tenir una hipoteca privada:

 • Ofereix finançament quan el banc no pot
 • Rapidesa i agilitat a la concessió del crèdit
 • Flexibilitat en el pagament del deute
 • No importa l’estat de morositat

Amb aquesta hipoteca tens màxima flexibilitat en la devolució del préstec i és la forma més ràpida d’aconseguir finançament.

Sempre s’ha de presentar una garantia immobiliària com aval, a poder ser sense càrregues, i l’import a sol·licitar dependrà del valor d’aquesta propietat.

Exemple per un préstec de 100.000€ amb garantia hipotecaria, termini de devolució a 180 mesos (15 anys) amb un TIN 8,51%, quota mensual d’interessos de 966,95€ (devolució del capital al venciment), comissió d’obertura de 6.000€, sense assegurança. Import total a tornar: 174.051€, TAE: 9,64%.

*Les despeses de taxació dependrà de l’entitat amb la qual es formalitzi l’operació


  .

  L’opinió dels nostres clients

  Cap banc ens oferia finançament i la nostra situació cada vegada era pitjor.

  Ens van recomanar una hipoteca privada per poder fer front a tots els nostres deutes i no paguem res fins que puguem vendre un actiu immobiliari que teníem

  Avantatges del finançament Q&A

  Gratis

  Fem un anàlisis i estudi gratuït. Et truquem?

  Estalvia

  Aconseguim les millors condicions del mercat

  Personalització

  Amb els nostres experts, aneu agafats de la mà durant tot el procés

  Tot en un

  Aconsegueix tota la informació bancària amb una sola trucada

  Menú