SUBVENCIÓ GENCAT

Concessió de subvencions públiques per empreses i cooperatives de treball associat, destinades al finançament de contractes de persones joves en situació de desocupació.

RESOLUCIÓN EMT/384/2022, de 10 de febrero, por la cual se modifica la Resolución EMT/3861/2021, de 22 de diciembre, por la cual se abre la convocatoria anticipada, para el año 2022, para la concesión de subvenciones destinadas a la contratación de personas jóvenes en situación de paro para empresas y cooperativas de trabajo asociado (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES) (DOGC núm. 8615A publicado el 28/02/2022).

Menú